Nyheter
/
8.8.2023
/
Siv Rydheim

Om Hurdalsjøen Recoverysenter på Mad in Norway

Det er fem år siden Hurdalsjøen Recoverysenter startet opp tilbud om medikamentfri behandling. Sommeren 2019 utvidet senteret med en ekstra avdeling, som ligger på Haraldvangen.

Mange ble 3. mai 2020 kjent med Recoveryakademiet og Hurdalsjøen Recoverysenter gjennom NRK-programmet Helene sjekker inn. Programmet ga et innblikk i hvor viktig det er at de som ønsker det, får god hjelp til nedtrapping av medikamenter.

Dette spesialisthelsetjenestilbudet ble startet i 2015 av gründer Ole Andreas Underland, etter flere møter fra 2013 med representanter fra Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingstilbud.

Fellesaksjonen ble dannet i 2011, og består av representanter fra fem organisasjoner: Aurora støtteforening, Hvite Ørn, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Mental Helse og WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

19. mars 2010 ble det for første gang nevnt medisinfrie tilbud i Helse- og omsorgsdepartementets tillegg til oppdragsbrevet 2010, som ble sendt til de fire regionale helseforetakene. Dette ga et løft til de organisasjonene og enkeltpersonene som hadde arbeidet for radikale endringer i mainstream psykiatri. Oppdragsbrevet ble noe å vise til, og var noe av bakgrunnen for at de nevnte fem organisasjonene samlet seg og dannet Fellesaksjonen. Ole Andreas Underland startet tilbudet som gis ved Hurdalsjøen Recoverysenter basert på innspillene Fellesaksjonen kom med.

Ved Hurdalsjøen Recoverysenter møtes det enkelte menneske med respekt og forståelse for egen situasjon, og så langt som mulig, for sin historie og hvorfor situasjonen er blitt slik den er. Alle mennesker er forskjellige, og all hjelp og støtte tilpasses individuelt, innenfor de rammene senteret har. Recoverypilotene startet som et eget prosjekt høsten 2018. I Helene sjekker inn ble seerne kjent med noen av recoverypilotene ved senteret, og likedan med pasienter som ga virkelighetsnære innblikk i hvordan de opplever å være på Hurdalsjøen Recoverysenter.

Hovedpilarer i behandlingen

Hurdalsjøen Recoverysenter har tre hovedpilarer i behandlingen, som er sunt kosthold, Illness Managemeny Recovery (IMR) og fysisk aktivitet, som foregår i grupper. Dette er den medisinfrie behandlingen som tilbys, og som viser seg å ha gode resultater. Det gis individuell tilnærming innenfor rammene med behandling i gruppe. Fysisk aktivitet legges opp felles, men hver enkelt trener i sitt eget tempo innenfor gruppen. I tillegg har senteret psykiatere og psykologer, som gir en individuelt tilpasset oppfølging, som seerne av Helene sjekker inn også fikk se i programmet.

Medikamentfri behandling

Illness Mangement & Recovery (IMR) er et strukturert og kunnskapsbasert behandlingsprogram om recovery og livsmestring. Behandlingsprogrammet skal hjelpe personer med psykiske helseproblemer å utvikle personlige strategier for livsmestring og å komme i kontakt med egne motstandsressurser. Metoden benytter motiverende teknikker med pedagogiske og kognitive strategier, og fokuserer blant annet på å hjelpe personer å sette seg personlige mål og finne strategier for å oppnå disse i hverdagen.

Den røde tråden i IMR er arbeid med personlige recoverymål:

– Deltakerne setter seg delmål og jobber steg for steg mot egne recoverymål

– Deltakerne fokuserer på noe de ønsker som er meningsfullt for dem

– Noen moduler rettes direkte mot recoverymålet. Andre moduler vil støtte arbeidet med recoverymål fordi de kan være til hjelp for å håndtere plager og bygge ferdigheter.

Metoden bygger på 11 moduler som igjen består av ulike emner.  Det er hensiktsmessig at alle starter med modul 1 (Recoverymål), som har som målsetting at hver enkelt setter opp personlige recoverymål. IMR kan gjennomføres individuelt eller i grupper. På Hurdalsjøen Recoverysenter gjennomføres dette i grupper, noe som fungerer svært godt. Gruppene holdes daglig. Det tar 10-12 uker å komme seg igjennom IMR-modulene. Modul 1 gjøres individuelt med terapeut. De øvrige 10 modulene skjer i gruppe.

Hovedtema for modulene:

Modul 1: Individuell mestring og tilfriskning, blant annet personlige mål.

Modul 2: Nyttige fakta om psykiske lidelser

Modul 3: Nyttige fakta om ruslidelser

Modul 4: Stress- sårbarhetsmodellen

Modul 5: Mestre stress

Modul 6: Bygge sosial støtte

Modul 7: Effektiv bruk av medisiner (Hurdalsjøen Recoverysenter arbeider med lokal tilpasning, slik at nedtrapping også kommer med).

Modul 8: Mestre vedvarende symptomer

Modul 9: Sunn livsstil

Modul 10: Lage en plan for å forebygge tilbakefall (Serviceplan)

Modul 11: Få hjelp til dine behov i den norske helsetjenesten

Tone Winnem, leder for Recoverypilotene ved Hurdalsjøen Recoverysenter, deler i et foredrag egenerfaring som deltaker i Illness Management & Recovery (IMR)-gruppe.

Mer om IMR finner du her.

Fysisk aktivitet

Hurdalsjøen Recoverysenter har gruppeaktiviteter der den enkelte får individuell veiledning i teknikk og gjennomføring. Aktivitene legges opp slik at hver enkelt kan delta i sitt eget tempo innenfor gruppen. Eksempler på aktiviteter er: Fysisk aktivitet består blant annet av intervalltrening, turer i skog og mark, styrketrening, yoga, bordtennis og ballspill.

Fire viktige Recoveryområder
Håp, som en hyppig selvrapportert komponent av recovery
Identitet, deriblant gjeldende og framtidig selvbilde
Mening i livet, deriblant livsmål
Personlig ansvar, mulighet til å ta personlig ansvar for sitt eget liv

Behandlingsfilosofien ved senteret gjør at alle ansatte jobber med å støtte hver enkelt pasient i prosessen på vei mot sitt personlige recoverymål. Erfaringskompetanse er et bærende element i en recoveryorientert behandlingsfilosofi. Senteret har god tilgang på medarbeidere og medhjelpere med egne livserfaringer, og legger vekt på å nyttiggjøre deres erfaringskompetanse i kombinasjon med helsefaglig utdannet personale på alle nivåer. Undervisning og aktiviteter søkes gjennomført felles for pasienter og personale.

Verdien av erfaringskompetanse

Håp er livsviktig for mennesker i krise. Å møte mennesker som selv har erfaring og vet hva man sliter med, og som kan vise en at dette er det mulig å komme gjennom, er av stor verdi for mange. Egne helseproblemer er ikke verdens ende, men noe man kan mestre og som ikke skal ødelegge resten av livet.

Den nye definisjon på recovery, omarbeidet av Topor, Larsen og Bøe er interessant å se nærmere på: Recovery – fra personlig reformasjon til sosial transformasjon.

Nedtrappingsutfordringer

Mange av de som søker seg til Hurdalsjøen Recoverysenter, ønsker støtte til nedtrapping av medikamenter. Nedtrapping oppleves ulikt fra person til person.  Her er et foredrag om temaet fra et recoveryseminar i juni 2019 ved en av senterets psykiatere, Yousaf Mohammad: Nedtrappingsutfordringer ved bruk av medisiner  

Innsøkning til Hurdalsjøen Recoverysenter

Det å søke seg inn til behandling ved Hurdalsjøen Recoverysenter skjer via en rettighetsvurdering til døgnbehandling gjennom fritt behandlingsvalg. Ordningen fritt behandlingsvalg innebærer at pasienter får mulighet til å velge hvor de ønsker å motta behandling – både i det offentlige og blant godkjente private virksomheter. Fastlege må henvise til en offentlig ansatt psykiater eller psykologspesialist, som kan gi en rettighetsvurdering for døgnopphold. Det er ikke nødvendig at offentlige helseforetak har rammeavtale med senteret, i og med at det er godkjent under fritt behandlingsvalg.

I tråd med Fellesaksjonens definisjon

Behandlingen som tilbys ved Hurdalsjøen Recoverysenter er i tråd med det Fellesaksjonen definerer som medisinfrie tilbud, som har blitt kommentert på Fellesaksjonens nettside blant annet med følgende:

Vi får en del reaksjoner på selve begrepet medisinfri. Mange tror at vi mener avdelinger helt uten bruk av legemidler. Dette er ikke tilfelle. Vårt mål er avdelinger hvor det er valgfrihet når det gjelder medisiner. Og hvor hovedbehandlingen er noe annet enn medisiner, det vil si medisinfrie behandlingsmetoder. Dette er nødvendig å sette fokus på fordi det største problemet i psykisk helsevern er den ensidige fokus på medikamenter, med feilmedisinering og overmedisinering som resultat. Mange av de som er innlagt i medisinfrie enheter får hjelp til å trappe ned på mengden medisiner og antall medisiner. Men mange velger også å fortsette på mindre doser. Det viktigste er at pasientene selv er med på denne prosessen.

Relaterte saker

NRK 1, 3. mai 2020: Helene sjekker inn på Hurdalsjøen Recoverysenter

NRK P2, 4. mai og 5. mai 2020. To innslag i EKKO fra Hurdalsjøen Recoverysenter

Reportasje publisert på nettstedet Mad in America av vitenskapsjournalisten Robert Whitaker, 8. desember 2019: Medication-Free Treatment in Norway: A Private Hospital Takes Center Stage

Ta kontakt med oss, hvis du har spørsmål.

Saken har vært publisert på nettstedet Mad in Norway 27. mai 2020.