Hvordan få behandling

ved Hurdalsjøen Recoverysenter

Fritt behandlingsvalg er lagt ned og vi kan ikke ta imot flere pasienter før vi har en rammeavtale med helseforetakene.

Telefon inntak Spesialisthelsetjenesten

Telefon: 902 29 102

Send e-post

Telefonnummer vedrørende inntak til våre avdelinger ved Hurdalsjøen Recoverysenter, er bemannet daglig fra kl. 08.00-22.00.

Diagnosekriterier

  • Angst, fobier, tvangslidelser, traumelidelser
  • Bipolar lidelse
  • Depressiv lidelse
  • Personlighetsforstyrrelser
  • Psykoselidelse
  • Samtidige alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer (ROP-lidelser)

Hensikt med overordnet behandlingsplan

Formålet med prosedyren er å beskrive samarbeidsrutiner for behandling og evaluering, som sikrer at de tverrfaglige bidragene blir integrert og dokumentert på en helhetlig og sammenhengende måte.