Hurdalsjøen Recoverysenter

Fritt behandlingsvalg er lagt ned og vi kan ikke ta imot flere pasienter før vi har en rammeavtale med helseforetakene.

Avd. Haugnes

Spesialisthelsetjeneste i Hurdal, Viken, Recoveryklinikkene. Miljøbilde med samtale mellom to personer på balkong med utsikt over HurdalsjøenSpesielisthelsetjeneste Recoveryklinikkene i Hurdal. Utsikt over Hurdalsjøen fra frokostbordetRecoveryklinikkene i Hurdal - Spesialisthelsetjeneste i Viken og Akershus.Recoveryklinikkene i Hurdal - Spesialisthelsetjeneste i Viken og Akershus.Recoveryklinikkene i Hurdal - Spesialisthelsetjeneste i Viken og Akershus.Nærområdet ved Recoveryklinikkene i Hurdal - Spesialisthelsetjeneste i Viken og Akershus.

Adresse
Haugnesvegen 7
2090 Hurdal


x lukk

Avd. Haraldvangen

Recoveryklinikkene avd. Haraldvangen i HurdalSpesielisthelsetjeneste Recoveryklinikkene i Hurdal - Fysisk aktivitet i form av padling på hurdalsøenUtvendig bilde av  Recoveryklinikkene i Hurdal - Spesialisthelsetjeneste i Viken og Akershus.Bilde av nærområdet ved Recoveryklinikkene i Hurdal - Spesialisthelsetjeneste i Viken og Akershus.Utvendig bilde av  Recoveryklinikkene i Hurdal - Spesialisthelsetjeneste i Viken og Akershus.

Adresse
2090 Hurdal


Lukk

Hurdalsjøen Recoverysenter

Recoveryklinikkene, som består av Hurdalsjøen Recoverysenter avd. Haugnes og avd. Haraldvangen, er Recoveryakademiets spesialisthelsetjeneste.

Vår recoveryorienterte behandling er medikamentfri, og den passer like godt for personer som ikke bruker legemidler innenfor legemiddelgruppen psykofarmaka, som for personer som i forskjellig grad står på ulike typer av psykofarmaka. Når reduksjon eller nedtrapping av psykofarmaka er et ønske, så er vi behjelpelig med å prøve å få det til. Et flertall av de som søker seg til oss har så langt vært personer som ønsker støtte til medikamentreduksjon eller nedtrapping.

Målet vårt er å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer gjennom en recoveryorientert tilnærming, til å leve gode og selvstendige liv uten unødvendig eller overdreven bruk av legemidler. Vi møter det enkelte menneske med respekt og forståelse av deres livssituasjon så langt som mulig. Alle mennesker er forskjellige og all hjelp og støtte tilpasses individuelt, så langt det er mulig innenfor de rammene vi har.

Spesialistkompetanse

Behandlingsansvarlige ved Recoveryklinikkene er psykiater eller psykolog, som gir en individuelt tilpasset oppfølging. Vi har erfaring fra oppstarten i 2015 med recoveryorientert behandling, inkludert støtte til reduksjon og nedtrapping av legemidler.

Vår behandlingVeileder til innsøkning