Bo & Omsorg

Recoverylandsbyene

Hurdalsjøen Recoverylandsby

Recoverylansbyene i Hurdal, Viken

Bo- og omsorgstun

Hurdalsjøen Recoverylandsby (HRL) er et bo- og omsorgstun, og den største enheten innenfor bo- og omsorg. Vi har tilbud til deg over 18 år, med utfordringer innenfor rus og psykisk helse samt psykisk utviklingshemming. Vi begynner med vår tilnærming som helsepersonell – å møte deg på det stedet i livet du befinner deg, vise deg omsorg og bistå deg med dine behov. Vi ønsker å bli kjent med deg og din livshistorie, slik at vi som helsepersonell lettere kan forstå dine utfordringer. Sammen kan vi finne løsninger og lage tiltak for å oppnå dine mål.

Velkommen til oss

Når du kommer til Hurdalsjøen Recoverylandsby (HRL) vil du få tildelt det vi kaller for en primærgruppe bestående av en primær- og sekundærkontakt. De vil fungere som ditt støtteapparat under oppholdet. Personalet som jobber her består av sykepleiere, vernepleiere og miljøassistenter. Dette er mennesker med ulik bakgrunn og livserfaring, som vi tror og håper du vil få gode opplevelser med.

Tidsrammen for oppholdet ditt vil avhenge av din tilstand, samt behov for bistand. Dette avtaler vi sammen med din bydel/kommune. Du får du din egen leilighet. Det er 8 boliger tilgjengelige, 4-roms, 3-roms og 2-roms. De er vanligvis delvis møblerte og du har muligheten til å møblere og innrette deg slik du vil.

Tett samarbeid med ditt helseapparat

Vi samarbeider tett med dine kontakter i helseapparatet og eventuelle andre, som for eksempel fastlege, DPS, NAV, verge og pårørende. Det er vanlig å ha 1-2 møter med våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere i året, slik at alle parter er samstemte og kan tilby deg best mulig oppfølging. Du er selvfølgelig med på disse møtene og kan komme med dine synspunkter og tilbakemeldinger.

Som ny beboer har du kanskje flere spørsmål. Denne informasjonen er ment som veiledende for deg og vi håper du finner svar på det du lurer på. Er det noe annet du lurer på etter å ha lest denne informasjonen er det bare å spørre oss ansatte.

Illness Management & Recovery

Vi benytter en tilnærming som kalles for IMR som står for Illness Management & Recovery (IMR), som er et verktøy for deg og dine behov, som kan hjelpe deg med å få det bedre.

x lukk

Ørmen Recovery, Fredrikstad

Ørmen Recovery i Fredrikstad, bo og bistand

Tverrfaglig bo- og omsorgstilbud

Et bo- og omsorgstilbud som ble startet opp i 2020. Leilighetene ligger landlig til i et område med spredt gårdsbruk og boligbebyggelse. Tilbudet er til personer over 18 år med rus- og eller psykiske helseproblemer og til personer med psykisk utviklingshemming.

Vi begynner med vår tilnærming som helsepersonell – å møte deg på det stedet i livet du befinner deg, vise deg omsorg og bistå deg med dine behov. Vi ønsker å bli kjent med deg og din livshistorie, slik at vi som helsepersonell lettere kan forstå dine utfordringer. Sammen kan vi finne løsninger og lage tiltak for å oppnå dine mål, innenfor de rammene vi har.

Velkommen til oss

Beboere får tildelt en primærgruppe bestående av en primær- og sekundærkontakt. De vil fungere som ditt støtteapparat under oppholdet. Personalet jobber tverrfaglig og består blant annet av sykepleiere, vernepleiere og miljøassistenter. Dette er mennesker med ulik bakgrunn og livserfaring, som vi tror og håper du vil få gode opplevelser med.

Tidsrammen for oppholdet ditt vil avhenge av din tilstand, samt behov for bistand. Dette avtaler vi sammen med din bydel/kommune.

Tett samarbeid med ditt helseapparat

Vi samarbeider tett med dine kontakter i helseapparatet og eventuelle andre, som for eksempel fastlege, DPS, NAV, verge og pårørende. Det er vanlig å ha 1-2 møter med våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere i året, slik at alle parter er samstemte og kan tilby deg best mulig oppfølging. Du er selvfølgelig med på disse møtene og kan komme med dine synspunkter og tilbakemeldinger.

Som ny beboer har du kanskje flere spørsmål. Denne informasjonen er ment som veiledende for deg og vi håper du finner svar på det du lurer på. Er det noe annet du lurer på etter å ha lest denne informasjonen er det bare å spørre oss ansatte.

Illness Management & Recovery

Vi benytter en tilnærming som kalles for IMR som står for Illness Management & Recovery (IMR), som er et verktøy for deg og dine behov, som kan hjelpe deg med å få det bedre.

x lukk

Stensbyhagen Recoverybaserte Borettslag

Stensbyhagen Recoverybaserte Borettslag, Bo og bistand

Vakttelefon: 919 16 708

Tverrfaglig bo- og omsorgstilbud

Stensbyhagen Recoverybaserte borettslag ligger på Minnesund i naturskjønne omgivelser med gode turmuligheter og kort vei til offentlig kommunikasjon. Individuelt, tverrfaglig bo og omsorgstilbud på høyt faglig nivå til voksne med samtidig avhengighetsproblematikk og psykiske lidelser (ROP-lidelser). Sentralt er individuell tilnærming og brukermedvirkning.

• Sunt kosthold
• Strukturert miljøterapi
• Koordinering og samhandling med samarbeidende instanser

Organisering og bemanning

Områdeleder for Stensbyhagen rapporterer til administrerende direktør.
Driften ledes på døgnbasis av funksjonen miljøleder på dagtid samt personell i medleverturnus som rapporterer til områdeleder.

Miljøpersonale utgjør det vesentligste av enhetens bemanning, d.v.s. miljøterapeuter, miljøarbeidere og miljøassistenter.  Faggruppene er hovedsakelig:
• Sykepleiere med og uten videreutdanning
• Vernepleiere med og uten videreutdanning
• Ergoterapeut
• Fysioterapeut
• Hjelpepleiere/helsefagarbeidere med og uten videreutdanning

Illness Management & Recovery

Vi benytter en tilnærming som kalles for IMR som står for Illness Management & Recovery (IMR), som er et verktøy for deg og dine behov, som kan hjelpe deg med å få det bedre.

x lukk

Recoveryakademiet har flere steder med tiltak til kommunehelsetjenester med bo- og omsorgstilbud til mennesker med rus- og eller psykiske helseproblemer og til personer med psykisk utviklingshemming.

I tillegg til Recoverylandsbyene har vi flere mindre boliger der det bor personer med behov for å bo i mindre enheter. Disse har vi i landlige omgivelser med store grøntområder og fine turmuligheter. Tilbudet er recoveryorientert og vi er opptatt av hver enkelt person sine ressurser. For de som bor i enhetene er det viktig å finne aktiviteter og oppgaver som er meningsfulle.

Søk om plass