Nyheter
/
8.8.2023
/
Siv Rydheim

Inspirerende besøk fra Søndre Oslo distriktspsykiatriske senter (DPS)

Inspirerende besøk ved Hurdalsjøen Recoverysenter

En tverrfaglig gruppe fra Søndre Oslo DPS* ba om å få komme til Hurdalsjøen Recoverysenter for å bli kjent med vårt medisinfrie behandlingstilbud.

Heidi Sollie, virksomhetsleder i spesialisthelsetjenesten ved Recoveryakademiet presenterte vårt helseforetak, bakgrunn for oppstart og kriterier for innsøking via fritt behandlingsvalg samt våre 4 plasser vi har reservert for tvang i psykisk helsevern (TPH).
Vegard Skaarud, treningsansvarlig for klinikkene, snakket om 4 x friskere, som er intervalltrening utviklet av professor Jan Hof ved NTNU i Trondheim. I tillegg fortalte han om hvordan vi bruker styrketrening, yoga og friluftsliv i behandling.
Kristine Omvik Bråten, fagutvikler i Recoverystiftelsen, fortalte om Illness Management and Recovery (IMR) som kunnskapsbasert metode og hvordan vi bruker denne i praksis i klinikkene.
Jørn Høie, leder for arbeid og inkludering, snakket om hvordan vi jobber systematisk for å få til godt samarbeid mellom pasient, NAV, arbeidsgiver, fastlege etc. og slik hjelpe flere ut i meningsfylt aktivitet, skole og arbeid.
Kristina Bardal, psykologspesialist og Hans Arvid Øberg, psykiater, fortalte om erfaring med medisinnedtrapping og miljøterapiens betydningen i behandlingen.
Avslutningsvis ble det en god faglig erfaringsutveksling. Vi verdsetter slike besøk og opplever det som læringsrikt og inspirerende.

Jørn og Kristine i samtale om psykisk helse.
Jørn og Kristine

*Søndre Oslo DPS (distriktspsykiatrisk senter) tilbyr spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser/problemer. Deres opptaksområde er bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø.