Fra media
/
8.8.2023
/
Siv Rydheim

Helse- og omsorgsminister Bent Høie aksepterer ikke behandlingsnekt

Bent Høie i Tidsskrift for norsk psykologforening

I et intervju med Bent Høie i Tidsskrift for norsk psykologforening 6. april 2021, med følgende overskrift  Helseministeren aksepterer ikke behandlingsnekt, uttaler Høie blant annet:

  • Ingen skal tvinges til å ta medisiner i psykisk helsevern så lenge det finnes alternative behandlingsmåter.
  • Den viktigste evidensen ligger i erfaringene og tilbakemelding fra brukere, behandlere og pårørende.

Samme dag ble det publisert en sak om medikamentfrie behandlingstilbud i tidsskriftet med overskriften:


Må kjempe for medisinfri behandling

Det uttales følgende:

«Fem år etter at medisinfri behandling skulle være på plass i psykisk helsevern, er tilbudet fortsatt kontroversielt. Noen pasienter opplever å måtte kjempe for henvisning.»

Det er intervju med flere og her deles kun et utdrag:

«Mette Ellingsdalen fra We Shall Overcome (WSO) om negative pasienterfaringer:
På kampanjesiden til Fellesaksjonen for medikamentfrie tilbud hadde budskapet vært tydelig lenge: «… det handler om muligheten til å velge den behandlingen du selv har tro på og ønsker. Det handler om valgfrihet», het det i grunndokumentet som fem interesseorganisasjoner hadde stilt seg bak. Mette Ellingsdalen i We Shall Overcome (WSO) forteller at aksjonen oppstod som et opprør mot oppfatningen om at antipsykotika alltid må være en del av psykosebehandling.

– Vi har aldri vært prinsipielt imot medisiner, men mange pasienter har negative erfaringer med legemidler og opplever at medisiner enten ikke hjelper eller gjør dem verre. Likevel opplever de at medikamentell behandling nærmest er en forutsetning for å få hjelp, sier hun.

Og i 2015 kom gjennomslaget i form av en politisk bestilling fra helse- og omsorgsminister Bent Høie. Fra 1. juni året etter skulle legemiddelfri behandling til personer med alvorlige psykiske lidelser være på plass i helseregionene. Å kunne velge eksempelvis psykosebehandling uten antipsykotika skulle være en rettighet. Allerede i 2010 ble tiltaket foreslått som tvangsreduserende tiltak av Helse -og omsorgsdepartementet i Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern.

(…)

WSO-leder Mette Ellingsdalen mener pasienterfaringer er en undervurdert del av evidensgrunnlagt i psykisk helsevern.

– For å få vite om noe virker eller ikke virker må vi skaffe oss erfaringer og forholde oss til pasientenes ønsker og behov. Pålegget om å tilby medisinfri behandling tar pasientstemmen på alvor og er et tydelig signal om at psykisk helsevern må jobbe annerledes, sier hun.

Hun viser til Helsedirektoratets Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer fra 2012. Den påpeker at «… brukernes ønsker og behov samt erfaringsbasert kunnskap …» inngår som elementer i det helsemyndighetene definerer som kunnskapsbasert praksis sammen med forskning.
– Når du sier at vi må skaffe erfaringer om noe virker eller ikke, risikerer vi ikke da å eksperimentere både med pasienter og pårørende, og i verste fall oppleve tragedier?
– Det er å snu det hele på hodet. Behandlingsmetodene som brukes i medisinfrie tilbud, samtaleterapier, miljø, kunst, musikk og «å være med» noen gjennom en krise, er verken nye eller eksperimentelle. Det er imidlertid et farlig eksperiment å fortsette massiv medisinering mot pasientenes ønsker, med det kunnskapsgrunnlaget vi har om effekt og skade, sier hun.»

«Det er et farlig eksperiment å fortsette massiv medisinering mot pasientenes ønsker med det kunnskapsgrunnlaget vi har om effekt og skade.» Mette Ellingsdalen

Les hele saken her.

Les hele intervjuet med Bent Høie.

I tilknytning til denne saken viser vi til veiledningen vi har for å søke seg til Recoveryklinikkene, Hurdalsjøen Recoverysenter.

Kontaktdata for Recoveryakademiet og Hurdalsjøen Recoverysenter.