Veileder til innsøkning

ved Hurdalsjøen Recoverysenter

Henvisningsprosessen er enkel og nedenfor er en standardisert veileder for innsøkning til døgnbehandlingstilbud ved Hurdalsjøen Recoverysenter, etter ordningen «fritt behandlingsvalg».

Søknadsprosess gjennom Fritt behandlingsvalg

1.
Time hos fastlege / psykolog
Kontakt din fastlege eller psykolog for timeavtale
2.
Henvisning og vurdering lokal DPS (Distriktspsykiatrisk senter)
Fastlege sender søknad, og det vurderes om du har rett til døgnopphold
3.
Innvilget rett til døgnopphold
Rett til å velge behandling ved spesialisthelsetjenesten gjennom Fritt behandlingsvalg
4.
Søknad om døgnbehandling ved Hurdalsjøen Recoverysenter
Send henvisning og rettighetsvurdering til oss

Telefon inntak Spesialisthelsetjenesten

Telefon: 902 29 102

Send e-post

Telefonnummer vedrørende inntak til våre avdelinger ved Hurdalsjøen Recoverysenter, er bemannet daglig fra kl. 08.00-22.00.

Diagnosekriterier

 • Angst, fobier, tvangslidelser, traumelidelser
 • Bipolar lidelse
 • Depressiv lidelse
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Psykoselidelse
 • Samtidige alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer (ROP-lidelser)

Hensikt med overordnet behandlingsplan

Formålet med prosedyren er å beskrive samarbeidsrutiner for behandling og evaluering, som sikrer at de tverrfaglige bidragene blir integrert og dokumentert på en helhetlig og sammenhengende måte.

Rettighetsvurdering

Kontakt fastlegen din for henvisning til spesialist. Det er et krav at spesialisten jobber innenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten og er psykiater eller psykologspesialist. De som allerede har kontakt med spesialisthelsetjenesten, kan snakke direkte med sin kontakt, og be om en «Rettighetsvurdering» for et døgnbehandlingstilbud etter ordningen «Fritt behandlingsvalg».

Det som skal vurderes er om den aktuelle personen vil profitere på et døgnbehandlingstilbud. Dersom du tilbys plass for eksempel ved lokalt distriktspsykiatriske senter, så er dette en vurdering som tilsier at rett til Fritt behandlingsvalg er innvilget.

Den enkelte ber om en rettighetsvurdering, og velger selv hvor han/hun ønsker å søke om plass. Det er ikke nødvendig for spesialisten å vite hvilken HELFO-godkjent institusjon den enkelte ønsker å søke seg til.

Klageinstans

Vi anbefaler at du kontakter pasient- og brukerombudet i det området der du bor.

Pasient og brukerombudet

Fritt behandlingsvalg

Ordningen Fritt behandlingsvalg gir deg retten til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger.

 • Gjelder for somatiske og psykiske helseproblemer
 • Helseforetakenes økonomi knyttet til denne ordningen er ivaretatt ved overføringer fra staten.
 • Økonomi og eventuelle egne meningsytringer knyttet til pasientens ønsker for type behandling og valg av behandlingssted tilhører ikke spesialistens mandat, når rettighet til behandling skal vurderes.

Fritt behandlingsvalg / helsenorge.no

Hvem gjelder ordningen for?

 • Alle personer som opplever at psykiske helseproblemer begrenser livsutfoldelsen i hverdagen slik hver og en selv opplever det.
 • Personer som opplever at evt. bivirkninger av psykofarmaka er større enn effekten de er ment å ha kan i dag søke seg til et behandlingstilbud som tilbyr medikamentfri behandling/hjelp til nedtrapping av medikamenter.  
 • Personer som står på vedtak på tvang uten døgn (TUD) kan også søke seg inn til døgnbehandling hos oss gjennom Fritt behandlingsvalg.