Fra media
/
8.8.2023
/
Siv Rydheim

Recoveryakademiet svarer Ulrik Malt i Aftenposten

Ole Andreas Underland

Medikamentfri psykisk helsehjelp finnes

I sin kronikk i Aftenposten kommenterer ikke leder av norsk psykiatrisk forening, Ulrik Malt, saken om «Hanna» som døde av medikamentforgiftning.

Malt påstår: omdisponering av ressurser til medikamentfrie behandlingstilbud, som ikke har noen dokumentert effekt på de sykeste, gjør situasjonen enda verre. Flere steder fjerner man viktige psykososiale behandlingstilbud til de sykeste for å finansiere medikamentfrie behandlingstilbud til andre.

Ved Hurdalssjøen Recoverysenter har vi 60 plasser til personer som ønsker medikamentfri behandling og/eller hjelp til nedtrapping av medikamenter. I NRK-programmet «Helene sjekker inn» ble mange kjent med Siri Westerås, som har blogget om nedtrappingsproblemer. Hun har uttalt at behandlingen hos oss er livbergende.

Oppholdet dekkes gjennom fritt behandlingsvalg. Refusjonen er 1/3 av kostnadene ved sammenlignbar offentlig døgnbehandling.

Tilbudet om medikamentfri behandling ved senteret er også til dem som Malt etterlyser gode tilbud til. Problematikken mange kommer til oss med, skriver seg dels fra offentlige tilbud, der psykofarmaka har vært svaret. Hos oss fortsetter noen med en minimumsdose.

Vi er ikke motstandere av psykofarmaka, men vi vet hvem som er ekspertene, og vi bistår dem som setter seg recoverymål. 80 prosent greier seg bra uten psykofarmaka, og 20 prosent har det best ved å fortsette å bruke det. Dette ifølge en undersøkelse som omfattet ca. 100 personer, utført ved Recoveryakademiet våren 2019.

Ole Andreas Underland, administrerende direktør, og Siv Helen Rydheim, informasjonsmedarbeider, Recoveryakademiet

I Aftenposten under kortinnlegg i spalten «Kort sagt» 6. september 2020.