Mikroblogg
/
8.8.2023
/
Siv Rydheim

Fem år siden Hurdalsjøen Recoverysenter startet opp

Hurdalsjøen Recoverysenter, avd. Haraldvangen

Mange ble 3. mai 2020 kjent med Recoveryakademiet og Hurdalsjøen Recoverysenter gjennom Helene sjekker inn. Programmet ga et godt innblikk i hvor viktig det er at de som ønsker det, får god hjelp til nedtrapping av medikamenter. Det er fem år siden Hurdalsjøen Recoverysenter startet opp dette tilbudet. Sommeren 2019 utvidet vi med en ekstra avdeling, som ligger på Haraldvangen, hvor Helene sjekker inn var fra.

Medikamentfri behandling

Vårt virkemiddel er å møte det enkelte menneske med respekt og forståelse av deres situasjon, og så langt som mulig, av deres historie og hvorfor situasjonen er blitt slik den er. Alle mennesker er forskjellige og all hjelp og støtte tilpasses individuelt, innenfor de rammene vi har. Dette spesialisthelsetjenestetilbudet ved Hurdalsjøen Recoverysenter ble startet i 2015.

Vi har tre hovedpilarer i vår behandling, som er sunt kosthold, Illness Managemeny Recovery (IMR) og fysisk aktivitet, som foregår i grupper. Det er den behandlingen vi gir, og som viser seg å ha gode resultater. Vi gir en individuell tilnærming innenfor de rammene vi har med behandling i gruppe. I IMR er første modul individuell, mens de øvrige foregår i grupper. Fysisk aktivitet legges opp felles, men hver enkelt tar det i sitt eget tempo innenfor gruppen. I tillegg har vi psykiatere og psykologer, som gir en individuelt tilpasset oppfølging.

Illness Mangement & Recovery (IMR)

Behandlingen består blant annet av Illness Management & Recovery (IMR), som er et strukturert og kunnskapsbasert behandlingsprogram om recovery og livsmestring. Behandlingsprogrammet skal hjelpe personer med psykiske helseproblemer til å utvikle personlige strategier for livsmestring og å komme i kontakt med egne motstandsressurser. Metoden benytter motiverende teknikker med pedagogiske og kognitive strategier, og vi fokuserer blant annet på å hjelpe personer til å sette seg personlige mål og finne strategier for å oppnå disse i hverdagen. IMR kan gjennomføres individuelt eller i grupper. Vi har valgt å gjennomføre dette i grupper, noe vi ser fungerer svært godt. Gruppene holdes daglig. Det tar 10-12 uker å komme seg igjennom IMR-modulene hos oss. Mer om IMR finner du her.

I EKKO NRK P2 var det innslag fra Hurdalsjøen Recoverysenter både 4. mai og 5. mai, som jeg kommer tilbake til.
Tone Winnem, leder for Recoverypilotene ved Hurdalsjøen Recoverysenter
deler i et foredrag egenerfaring som deltaker i Illness Management & Recovery (IMR)-gruppe.  

Det å søke seg inn til behandling hos oss, skjer via en rettighetsvurdering til døgnbehandling gjennom fritt behandlingsvalg. Fastlege må henvise til en offentlig ansatt psykiater eller psykologspesialist, som kan gi en rettighetsvurdering. Helseforetakene trenger ikke å ha rammeavtale med oss. Det er nok at vi er godkjent under fritt behandlingsvalg, og du kan lese mer om hvordan du kan gå fram her.

NRK Nett-tv: Helene sjekker inn fra Hurdalsjøen Recoverysenter