Fra media
/
8.8.2023
/
Siv Rydheim

Brunostakademiet, Skien om Medikamentfri behandling

Brunostseminaret

Regjeringen har fra 2016 pålagt alle helseforetak å tilby alternative tilbud til mennesker med psykiske lidelser som ønsker å trappe ned på bruken eller klare seg uten psykiatriske legemidler. Vi får høre erfaringer med medikamentfritt behandlingstilbud ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark, etter innledninger fra to psykiatriske sykehus som har kommet lengst i landet med medisinfritt behandlingstilbud.
Hurdalsjøen Recoverysenter og Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø. Innledninger og refleksjon, etterfulgt av en panelsamtale.

Deler teksten som står på Vimeo-siden om innlederne på seminaret om Medisinfritt tilbud ved alvorlig psykisk lidelse: Erfaringer og muligheter.

Medvirkende (klikk på tidsangivelse tt:mm:ss for de ulike innledninger):
Velkommen – Samhandlingkoordinator Hege Holmern, Sykehuset Telemark (
00:00:00)
Innledning ved møteleder: Vegard Høgli, tidl kommuneoverlege Skien kommune (
00:02:18)
Overlege Magnus Hald, Medisinfri enhet, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø (
08:11 )
Overlege Mohammad Yousaf, Recoveryakademiet, Hurdalsjøen Recoverysenter (
1:00:06)
Kommunepsykolog Simen M. Ekelund, Skien kommune (
1:48:48)
Lege med brukererfaring, Nina Knagenhjelm, Skien kommune (
1:52:06)
Familieterapeut Paulina Sagvolden, NAV Vestfold og Telemark, arbeid og Helse (
1:52:06)
Overlege Toril Christensen, Sykehuset Telemark, DPS Porsgrunn (
2:13:26)
Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen, Sykehuset Telemark (2:25:56)

Brunostakademiet er et samarbeid mellom Skien kommune, Enhet for psykisk helse og livsmestring, NAV Vestfold og Telemark, Arbeid og Helse og Sykehuset Telemark, klinikk for psykisk helse og Rusbehandling.
Formålet er å gi mennesker som sliter med psykiske problemer eller rusavhengighet bedre hjelp gjennom å fremme samarbeid og felles, faglig refleksjon og dialog der erfaringskunnskap og helhetlig tenkning og respekt for den enkeltes situasjon står sentralt.

Ansvar.
Synspunkter og meninger som fremkommer på seminaret er helt og holdent den enkelte foredragsholders ansvar.
Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig om enkeltpersoner opplever tjenesten annerledes enn det som beskrives i denne sendingen.

Lenke til Vimeoopptak

Før seminaret ble det omtalt på nettstedet Mad in Norway.