I sosiale medier
/
8.8.2023
/
Siv Rydheim

Recoveryakademiet på konferanse i Sverige

Recoveryakademiet på konferanse i Sverige - Utsnitt av konferansepresentasjon på storskjerm

Recoveryakademiets klinikker:  Spesialisthelsetjenesten ved Hurdalsjøen Recoverysenter, ble presentert ved administrerende direktør Ole Andreas Underland på en konferanse i Sverige 18.09.2021

Arrangør var Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP)

Tema for konferansen var ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”.

Presentasjonen ved Ole Andreas Underland

Se hele konferansen

Ole Andreas Underland sier han har skapt et psykiatrisk sykehus der han selv kunne tenkt seg å være pasient. Oppstart i 2015 ved Hurdalsjøen Recoverysenter, med beliggenhet i vakre Hurdal, som er verdens mest sentrale villmark. Gjennom foredraget får du et innblikk i satsingen på oppstart og drift. Ole Andreas Underland er med via nett. Det er gode bilder og god lyd.

I tillegg, om norske forhold bidro disse, som jeg refererer fra programmet, som er delt på Youtube-siden fra hele konferansen:
11.15-11.45 Psykiatriska vården och patientperspektivet i Norge – kampanjen Fellesakjonen for Medisinfritt tilbud. Jan-Magne Sörensen, ordförande patientorganisationen Hvite Örn, Norge

11.45-12.40 Lunch (som var och en anordnar själva) 12.40-13.15 Medicinfri vård i Norge; bakgrunden till och strategier för kampanjen Fellesakjonen for Medisinfritt tilbud. Mette Ellingsdalen, patientorganisationen WSO – We Shall Overcome, Norge

13.15-13.30 Offentliga medicinfria vården i Norge; medicinfria behandlingsalternativ. Magnus Hald, psykiater och avdelningschef, Universitetssjukhuset, Tromsö, Norge

Hele programmet ligger på Youtube-siden.

Hurdalsjøen Recoverysenter var først ute med tilbud om medisinfri behandling med oppstart i 2015.

Lasse Mattila, som er primus motor i Sverige, skriver blant annet dette i etterkant av konferansen:

Förändringen kommer

"Min spontana känsla så här direkt efter konferensen är att det vi alla tillsammans gjorde i lördags verkligen betyder något. Det kan jag i alla fall säga personligen.

Att få lyssna Göran Högberg ge en tankeväckande inblick i samtidens medikalisering och dess konsekvenser, Klara Wiksten berätta om sin resa från svåra barndomserfarenheter och psykisk ohälsa till återhämtning genom frigörelse från psykiatrin, Jan-Magne Sörensen berätta om sin resa och om medicinfria behandlingsalternativ vid psykos, Mette Ellingsdalen ge en inspirerande inblick norska brukarrörelsens strategier och kampanj för att driva genom verkställandet av den medicinfria psykiatriska vården som idag är en lagstadgad skyldighet för alla regioner i Norge, Magnus Hald berätta om den allra första offentliga medicinfria psykiatriska avdelningen på Tromsö Universitetssjukhus, och Ole Andreas Underland inspirera som sociala entreprenör bakom Norges allra första psykiatriska sjukhus som erbjuder medicinfri vård för den som önskar det – allt detta i trygg ledning av moderator Åsa Nilsonne – det var inspirerande och hoppingivande.

Om jag till detta lägger inläggen och engagemanget från publiken under panelsamtalet så förstärks jag ytterligare i min övertygelse om att förändringen är på väg. Den är lika ofrånkomlig som nödvändig. Vi tillsammans är förändringen!"

Hele saken om konferansen fra Lasse Mattila kan du lese via denne lenka: En konferens som vittnar om förändring - Alternativ till Psykofarmaka (alternativ-till-psykofarmaka.se)

Oppdelt videoopptak fra konferansen